Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps

Geschiedenis van het Corpsmuseum

Afdrukken

Op 13 oktober 1994 werd op zolder van PHRM het Corpsmuseum heropend door de Rector Magnificus, Prof. Dr J.A. van Ginkel. Met deze openingsplechtigheid werd tevens de verbouwde zolder in gebruik genomen door diverse gezelschappen, die daar nu hun vaste ruimte hebben.

Opening Corpsmuseum 1931
De oorspronkelijke opening van het Museum was op 20 mei 1931. De opening werd verricht door Rector Senatus Veteranorum L.E. de Geer van Oudegein, vlak voor het Lustrum Cortez. De toenmalige locatie was identiek aan de huidige. Het doel van het Museum was ook toen reeds het verzamelen van voorwerpen en publicaties, die betrekking hadden op het Utrechtse studentenleven en op het reilen en zeilen van de Universiteit en het Corps in het bijzonder. Dit is nu nog steeds het geval.

Verbouwing en de bezetting
In 1937 werd het Corpsmuseum grondig verbouwd. Op advies van het Rotterdamse Museum Boijmans werden vitrinekasten geplaatst, zodat de objecten beter getoond konden worden en tevens beter beschermd werden tegen stof en vuil. Tijdens de mobilisatie werd het museum ingepakt (17 april 1940) en in de kelder van PhRM opgeborgen. Na inbeslagname door de Duitsers werd de collectie opgeborgen in het Universiteitsgebouw. Na de oorlog werd een gedeelte van de collectie teruggebracht naar de Sociëteit.

De jaren 70 & 80 
Tot halverwege de jaren zestig heeft het Museum een belangrijke plaats op de Sociëteit gehad. Door verminderde belangstelling voor het Corpsmuseum werd er in de ledenvergadering van 2 september 1970 besloten om de collectie van het Corpsmuseum in langdurige bruikleen te geven aan het Universiteitsmuseum (UM), dat toen gevestigd was aan de Trans. Enkele topstukken werden geëxposeerd en de rest van de collectie werd door het UM opgeslagen.

Vanaf 1985 is er een duidelijke herleving van de belangstelling waar te nemen. Op 18 juni van dat jaar werd dan ook de Stichting Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps opgericht door Rector A.A. Verhagen en ab Actis C.B. Leerink. Het succes van de (her) opbouw van de collectie is de verdienste van Jeroen Jekel. Zonder zijn inspanningen, daarin jarenlang bijgestaan door André van Schie, zou de collectie nooit geworden zijn tot wat het nu is. Jeroen Jekel is wegens zijn grote verdiensten voor het Corpsmuseum benoemd tot erelid van het U.S.C. Reeds vele jaren vervult hij nu de (deeltijd) functie van conservator studentenleven van het Universiteitsmuseum.

Op 5 december 1990 werd begonnen met het schoonmaken en met het sorteren van de honderdduizenden objecten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Deltaplan van het Ministerie van W.V.C., de steun van de Universiteit Utrecht, het Universiteitsmuseum, de Reünistenvereniging en diverse particuliere fondsen. 

Met de opening in 2005 van een nieuw, uiterst professioneel depot van het UM op de Uithof, heeft ook onze collectie een zeer goed nieuw onderkomen gekregen. Daar wordt nu door onze conservator wekelijks gewerkt aan inventarisatie van de collectie en ontsluiting middels (deelname aan) publicaties.