Ansichtkaart PhRM 2Feutenbaret en linten van de student B.W.F. van Riemsdijk

De Pokel van Gleichman
Bekijk grote afbeelding


De Pokel van Gleichman


In de jaren dertig van de 19e eeuw werd voor de theologie studenten een eigen groen senaat in het leven geroepen, de Senatus Theologorum. Van 1831 tot 1848 hebben de Senatus Veteranorum en de Senatus Theologorum naast elkaar bestaan. Deze situatie ontwikkelde zich verre van ideaal en uiteindelijk werd een fusie van deze twee bestuursorganen tot stand gebracht. De Senatus Theologorum werd opgeheven, met als concessie dat voortaan diens zinspreuk verheven zou worden tot de nog steeds gehanteerde zinspreuk van de Senaat: amicorum consensus virtutem alit gaudiumque.

Het bleef echter door rommelen, nu met name door verschillen van inzicht over de organisatie van de groentijd. In 1855 leidde dit even tot een afscheiding van het Corps door een nieuwe vereniging met de naam Mutua Fides. Tot 1860 heeft deze aparte vereniging bestaan. In dit hele proces van samengaan van het Corps en Mutua Fides heeft J.G. Gleichman (1834-1906), de toenmalige rector van de Senatus Veteranorum in 1856 een belangrijke rol gespeeld. Naast rector was hij overigens ook Prins Willem I in de maskerade van 1856. Als dank voor zijn grote verdiensten voor het Corps heeft Gleichman een zilveren bokaal ontvangen, gemaakt door de Utrechtse zilversmid Mattheus van Kempen. Op de pokel staat de volgende tekst te lezen: ‘cives academici rectori suo johanni georgio gleichman bene de se merito’. Voorts prijken een Minerva en kleine Bacchus op de pokel met de letters acvag, hiermee verwijzend naar het wapen en de zinspreuk van de Senaat.

foto1: Mr. A.G. Escher overhandigt ‘de pokel van Gleichman’ aan Mr. F.A. de Gelder, vicevoorzitter van het Corpsmuseum, februari 2008

foto2: De pokel van Gleichman





Collectie


Toon alle items


Uitgebreid zoeken