1850 - W.A.A.J. Schimmelpenninck van der Oye1873 - Lotz-bokaal

1851 - Lustrum
Bekijk grote afbeelding


1851 - Lustrum


Aan het lustrum van 1851 herinnert ons een kleine staf waarop de volgende inscriptie staat: GECOSTUMEERDE OPTOGT 25 JUNIJ 1851, waarnaast de Sol is gegraveerd. De staf heeft het meesterteken van Johannes Mattheus van Kempen, een bekende zilversmid die actief was in Utrecht van 1838-1854. Het is niet helemaal bekend wie deze staf heeft gedragen; wellicht was het de pedel van de Senaat.

Uit hetzelfde lustrumjaar dateert een prachtig album ‘Holland’s Roem en Grootheid voorgesteld in acht tafereelen.’ De oorspronkelijke tekeningen zijn van de hand van M.P. Hoevenaars. Het album is uitgegeven door Dannenfelser & Doorsman op 25 juni 1851; de steendrukken zijn van P.W. van de Weijer, Utrecht.

foto1: Pagina uit het album ‘Holland’s Roem en Grooteheid voorgesteld in acht tafereelen’

foto2: Stafje lustrum 1851

Collectie


Toon alle items


Uitgebreid zoeken