1786 - Afbeelding der Cavalcade1815 - Eredegen

1786 - Afbeeldingen der Illuminatie
Bekijk grote afbeelding


1786 - Afbeeldingen der Illuminatie


Lustrum 1786

In 1786 werden de festiviteiten van het 150-jarig bestaan van de Utrechtse Hoogeschool voorafgegaan door een ruiteroptocht (een cavalcade) op het Munsterkerkhof (het huidige Domplein) van ongeveer twintig man. Deze optocht was nog niet wat we later een maskerade zijn gaan noemen. Aanleiding voor de optocht was de promotie More Majorum (de promotie met de kap) van vier juridische kandidaten. De schilder P.J. Muller heeft hier drie schitterende gravures van gemaakt.

Tijdens de Franse overheersing was de Utrechtse Hoogeschool gedegradeerd tot école secondaire en het had weinig gescheeld of ze was geheel ten onder gegaan. De eerste echte maskerade werd vervolgens gehouden in 1824. Dit was het tweede lustrum na het herstel van de Utrechtse Hoogeschool.
Zowel de maskerade van 1824 als van 1829 had een burlesk-allegorische vertoning. De maskeradeprenten die daarop verschenen waren soms wel twee meter lang! Na 1829 besloot de universiteit voor haar lustra niet meer 1814, het jaar van het herstel van de Utrechtse Hoogeschool, als uitgangspunt te nemen, maar 1636, haar stichtingsjaar.

foto1: Afbeelding der Illuminatie ter Gelegenheid van ’t Jubilaeum van de Hondert en vijftig Jaar der Oprechting van de Utrechtsche Academie op kosten der Heeren Studenten 31 meij 1786

foto2: Afbeelding der Illuminatie Gegeven op den 1 junij 1786, bij gelegendtheidt der Promotien More Majorum van de Heeren J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken, A.P.B.C. van der Borch tot Verwolde, A.G. Smith, E. Weltenberg

Collectie


Toon alle items


Uitgebreid zoeken