Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps

Aanwinsten

Afdrukken

In toenemende mate merkt het bestuur dat de achterban ons weet te vinden als het gaat om schenkingen. Illustratief is het telefoontje dat de voorzitter in december 2007 kreeg van de honorair senator Jhr. Mr. E.A.C. Sandberg. Met het hem karakteristieke enthousiasme werd de voorzitter gesommeerd de Corpsbijbel open te slaan op p.140. “Zie je daar op de zesde regel van onder een zilveren vaas staan, die in 1856 is aangeboden aan de toenmalige rector tevens hoofdpersoon van het lustrum J.G. Gleichman; nou die vaas ga je krijgen”.

J.G. Gleichman was in 1856 rector en tevens hoofdpersoon in het lustrum Bovendien heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de fusie van de Senatus Theologorum en de Senatus Veteranorum, wat heeft geleid tot het nog steeds fungerende hoogste orgaan binnen het U.S.C. Dit unieke object is door vererving in handen gekomen van de heer Mr. A.G. Escher, een achterkleinzoon van J.G. Gleichman, die toevallig weer bevriend is met de schoonvader van de heer Sandberg. De heer Escher, zelf een Leids reünist,  meende dat het Corpsmuseum de enige juiste plaats voor deze bijzondere vaas was. Tijdens een intiem diner in de Senaatskamer op 7 maart 2008  heeft de heer Escher deze vaas overhandigd aan de vice-voorzitter.

 

De Leidse (!) reünist Mr. A.G. Escher overhandigt in de Senaatskamer een zilveren pokel van zijn voorvader, de rector J.G. Gleichman uit 1856, 7 maart 2008. Op de foto rechts Mr. A.G. Escher geflankeerd door Mr. F.A. de Gelder, vice-voorzitter en J. Jekel, conservator.  


Een andere unieke schenking heeft de conservator ten huize van de reünist F.R. Barendrecht  in ontvangst mogen nemen. Namens diens echtgenote droeg de heer Barendrecht een compleet maskeradekostuum over dat tijdens het lustrum Germanicus (1906) is gedragen door A.M.A. van Boetzelaer, die toen hoofdofficier was. Ook de ontwerpschets van dit kostuum en het bijhorende paardenkleed maken deel uit van deze wel heel bijzondere schenking.
Het bestuur is ervan overtuigd dat er zich op talloze zolders nog veel meer van dergelijke schatten bevinden die een welkome aanvulling zijn op de inmiddels grootste collectie studentenleven van Nederland.


Ontwerpschets kostuum
A.M.A. van Boetzelaer


Maskerade Germanicus 1906
A.M.A. van Boetzelaer